<track id="scd6h"><div id="scd6h"></div></track>

 • 杭州合彩顏料化工有限公司
  聯系人:高渝凱 15958123512
  電 話:+86-571-82170699
  傳 真:+86-571-82170755
  郵 箱:kayhcpigment@foxmail.com
  網 址:www.genulum.com
  產品中心
  有機顏料系列 無機顏料系列 中間體系列
  顏料橙顏料紅顏料黃顏料紫顏料藍
  序號 化學名稱 索引號 查看詳情 在線訂單
  1 永固橙5 P.O.5
  2 永固桔黃 P.O.13
  3 永固橙 P.O.16
  4 永固橙34 P.O.34
  5 永固橙64 P.O.64
  6 永固紅2R P.R.2
  7 甲苯胺紅 P.R.3
  8 永固紅F4R P.R.4
  9 永固紅F8R P.R.8
  10 甲苯胺紫紅 P.R.13
  11 3132大紅粉 P.R.21
  12 顏料亮紅 P.R.22
  13 耐曬大紅G P.R.48:1
  14 耐曬大紅W P.R.48:1
  15 耐曬大紅BHNP P.R.48:1
  16 耐曬大紅BBC P.R.48:2
  17 耐曬大紅BHXL P.R.48:2
  18 耐曬大紅2BP P.R.48:2
  19 耐曬大紅G P.R.48:3
  20 耐曬大紅W P.R.48:3
  21 耐曬大紅2BSP P.R.48:3
  22 耐曬大紅 P.R.48:4
  23 立索爾大紅 P.R.49:1
  24 立索爾大紅198 P.R.49:1
  25 立索爾深紅 P.R.49:2
  26 立索爾紅6B P.R.52:1
  27 立索爾紅 P.R.52:2
  28 金光紅OF P.R.53:1
  29 金光紅 P.R.53:1
  30 金光紅NF P.R.53:1
  31 金光紅CP P.R.53:1
  32 立索爾洋紅BH P.R.57:1
  33 立索爾洋紅BN P.R.57:1
  34 立索爾洋紅BHG P.R.57:1
  35 立索爾紫紅 P.R.63:1
  36 桃紅色淀 P.R.81
  37 桃紅色源 P.R.81
  38 永固紅 P.R.112
  39 顏料紅122 P.R.122
  40 顏料紅122A P.R.122
  41 顏料紅146 P.R.146
  42 永固紅F2RK P.R.146
  43 永固紅F3RK P.R.170
  44 永固紅F5RK P.R.170
  45 顏料紅177 P.R.177
  46 顏料紅184 P.R.184
  47 顏料紅210 P.R.210
  48 顏料紅254 P.R.254
  49 永固紅7RK P.R.266
  50 顏料紅268 P.R.268
  51 耐曬黃G P.Y.1
  52 耐曬黃10G P.Y.3
  53 聯苯胺黃 P.Y.12
  54 永固黃 P.Y.13
  55 永固黃 P.Y.14
  56 永固黃7401 P.Y.74
  57 永固黃7402 P.Y.74
  58 永固黃277 P.Y.83
  59 永固黃TR02 P.Y.83
  60 永固黃HR70 P.Y.83
  61 永固黃101 P.Y.110
  62 永固黃102 P.Y.110
  63 顏料黃138 P.Y.138
  64 顏料黃139 P.Y.139
  65 永固黃 P.Y.151
  66 顏料黃168 P.Y.168
  67 永固黃 PY.174
  68 顏料黃176 P.Y.176
  69 顏料黃180 PY.180
  70 顏料黃183 P.Y.183
  71 顏料黃 P.Y.191
  72 玫瑰紅V P.V.1
  73 玫瑰色源 P.V.1
  74 玫瑰色淀 P.V.1
  75 青蓮色源 P.V.3
  76 青蓮色淀 P.V.3
  77 顏料紫01 P.V.19
  78 顏料紫02 P.V.19
  79 永固紫B P.V.23
  80 永固紫RH P.V.23
  81 永固紫 P.V.27
  82 顏料藍60 P.B.60
  83 4730 密羅里藍 P.B.27
  84 普魯士藍 P.B.27
  85 華藍 P.B.27
  86 A103鐵藍 P.B.27
  87 檸檬黃 P.Y.34
  88 中鉻黃 P.Y.34
  89 桔鉻黃 P.O.21
  90 鉬鉻紅 P.R.104
  91 硬脂酰苯甲酰甲烷
  92 鄰苯甲酰苯甲酸甲酯
  93 二苯甲酰甲烷
  美国十次精品AV